Η σημασία της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι μαθητές των Νηπιαγωγείων μας συμμετείχαν στο Σχέδιο Δράσης: ¨Προστατεύω τα Δάση – Ανακυκλώνω το χαρτί¨, που ως σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την απόκτηση οικολογικής συνείδησης.

Χρησιμοποιώντας παλιές εφημερίδες, περιοδικά, χαρτιά περιτυλίγματος, διαφημιστικά έντυπα και με τη ¨Συσκευή Ανακύκλωσης¨ τα παιδιά ακολούθησαν βήμα-βήμα όλα τα στάδια μετατροπής τους σε ανακυκλωμένο χαρτί. Χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους έφτιαξαν διάφορες κατασκευές συνειδητοποιώντας ότι τελικά τίποτα δεν είναι άχρηστο.

Τα παιδιά ξεχώρισαν τα ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα υλικά, τα κατηγοριοποίησαν και γνώρισαν τα στάδια ανακύκλωσής τους μέσα από τον διαδραστικό πίνακα.

Το πρόγραμμα αυτό της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βοήθησε τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται, για να αποφασίζουν και να δρουν με θετική στάση και οικολογική συνείδηση απέναντι στο περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι μαζί –μικροί, μεγάλοι- πρέπει να φροντίσουμε τον πλανήτη μας.