Σύμβουλος του Cambridge στο Σχολείο μας.

Στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας, υποδεχθήκαμε, τον σύμβουλο εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge κ. Stephen Taylor, ο οποίος κατά την παρουσίαση του ενημέρωσε τους μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ του Δημοτικού και όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για τις εξετάσεις Young Learners, PET , KET, F.C . Έμφαση δόθηκε στην αξία της Aγγλικής γλώσσας, καθώς και στην πιστοποίηση αυτής μέσα από τα Βρετανικά πτυχία όλων των επιπέδων από Α1 ως Γι. H παρουσίαση συνοδεύτηκε από ένα διάλογο μεταξύ του κ. Taylor και των μαθητών όπου οι τελευταίοι εξέφρασαν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους για την κατάκτηση των ξένων γλωσσών και τη χρησιμότητα αυτών.

Συγχαίρουμε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία και ευχόμαστε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μαθητές.