Μαθήματα…… Δημοκρατίας!

Το Σχολείο ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά για την ένταξή τους σε μια Ελεύθερη και Δημοκρατική κοινωνία. Οι Εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων, του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, για την ανάδειξη των δεκαπενταμελών Συμβουλίων τους, αποτέλεσαν σήμερα κύτταρο Δημοκρατικής  ζωής, άριστα συνυφασμένο με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές με τον διάλογο και τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες απελευθερώνουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, αναπτύσσουν τη δημοκρατική τους συνείδηση και υπευθυνότητα, τις πολιτικές τους αρετές και προετοιμάζονται, για  να υπηρετήσουν τους πολιτικούς θεσμούς στο μέλλον της ενήλικης ζωής τους.