Παίζoντας και … ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ !

Ένας από τους Στόχους του Παιδικού Σταθμού των Εκπαιδευτηρίων μας είναι και η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Το ομαδικό πνεύμα, η τόνωση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησής τους και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιτυγχάνονται καθημερινά μέσα από ενδιαφέρουσες και ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η επαφή και γνωριμία των παιδιών με πλούσιο και πρωτότυπο παιδαγωγικό υλικό διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντές τους και αναπτύσσει τη δημιουργικότητά τους.

Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος οι μικροί μαθητές μας , ήρθανε σε επαφή με τις έννοιες της Oικογένειας και της Kατοικίας μας. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, στον τομέα της αισθητική αγωγής, τα παιδιά πειραματίστηκαν με ένα καινούριο παιδαγωγικό υλικό τα Magic Nuudles (οικολογικό καλαμπόκι). Δουλεύοντας ομαδικά, γνώρισαν τη χαρά της δημιουργίας κατασκευάζοντας  με αυτό τον τρόπο, τον ¨δικό τους Παιδικό Σταθμό¨. Έπαιξαν με τα χρώματα και τα σχήματα και νιώθοντας τη χαρά του παιχνιδιού, μοιράστηκαν όμορφες στιγμές ομαδική δημιουργίας και ψυχαγωγίας.

Η απασχόληση των παιδιών με πρωτότυπα υλικά διεγείρει τη φαντασία και προωθεί τη νοητική ανάπτυξή τους, προσφέροντας ψυχαγωγία.