Πρόσκληση της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ στους μαθητές μας!

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας, επισκέφθηκαν το Εργοστάσιο της Γαλακτοβιομηχανίας «ΔΕΛΤΑ», στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Αφορμή αυτής της επίσκεψης στάθηκε μια εργασία ενός μαθητή μας,  του Κοτρόπουλου Λ., της Γ΄ Γυμνασίου. Η χαρά της ανακάλυψης, της συνδυαστικής και δημιουργικής σκέψης τον ώθησε πριν καιρό να κατασκευάσει το αρχαίο ξυπνητήρι του Πλάτωνα. Η κατασκευή του στηρίχτηκε σε χάρτινες συσκευασίες  κουτιών  γάλακτος της εταιρείας ΔΕΛΤΑ, ένα υλικό εύπλαστο και διαδεδομένο. Αυτό  είχε ως αποτέλεσμα να δεχτούμε πρόσκληση της εταιρείας ΔΕΛΤΑ για επίσκεψη και ενημέρωση στους χώρους της.

Η όλη διαδικασία αποδεικνύει ότι το Σχολείο  μας παρέχοντας εναλλακτικά μέσα μάθησης κι ενισχύοντας τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών μας κάνει την αξία της μάθησης ανυπολόγιστη και τα οφέλη της αδιαμφισβήτητα. Πρέπει να τονιστεί ότι αποτέλεσμα της Σχολικής μας ζωής πέρα από τη μάθηση, είναι κι η διατήρηση της δεξιότητας της συγκέντρωσης και της οργάνωσης που βρίσκει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας.