Προστατεύοντας τα Δάση και Ανακυκλώνοντας το χαρτί.

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας συμμετείχαν στο Σχέδιο δράσης: «Προστατεύω τα Δάση-Ανακυκλώνω το χαρτί», που σαν σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιώντας παλιές εφημερίδες, περιοδικά, χαρτιά περιτυλίγματος, διαφημιστικά έντυπα και με τη ¨Συσκευή Ανακύκλωσης¨ τα παιδιά ακολούθησαν βήμα-βήμα όλα τα στάδια μετατροπής τους σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους έφτιαξαν διάφορες κατασκευές συνειδητοποιώντας ότι τελικά τίποτα δεν είναι άχρηστο.

Τα παιδιά ξεχώρισαν τα ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα υλικά, τα κατηγοριοποίησαν και γνώρισαν τα στάδια ανακύκλωσής τους μέσα από το διαδραστικό πίνακα.

Το πρόγραμμα αυτό της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βοήθησε τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται για να αποφασίζουν και να δρουν με θετική στάση και οικολογική συνείδηση απέναντι στο περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι μαζί –μικροί, μεγάλοι-πρέπει να φροντίζουμε τον πλανήτη μας.