«Ολυμπιακοί Αγώνες και Ταξίδι στον χρόνο»

Oι μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, των Εκπαιδευτηρίων μας επισκέφθηκαν το μοναδικό Ολυμπιακό Μουσείο Αθλητισμού της χώρας, έναν χώρο που στεγάζει την ιστορία του Αθλητισμού αλλά αποτελεί και μια δυναμική και ζωντανή κυψέλη της αθλητικής και πολιτιστικής δράσης, της οποίας κοινωνοί είναι κατά προτεραιότητα τα παιδιά.

Συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταξίδι στον χρόνο» που σχεδιάστηκε για το Σχολικό έτος 2014-2015 με γνώμονα τα αναπτυξιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας καθώς και τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες.

Ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Ολυμπιακοί Αγώνες» η οποία αποτελείται από ιστορικά αρχεία και  αντικείμενα όλων των Ολυμπιακών αγώνων, αντικείμενα Ελλήνων Ολυμπιονικών, μετάλλια, δάδες, ενθυμήματα από τις Ολυμπιακές διοργανώσεις και εξοπλισμό των αθλημάτων μ΄ έναν πρωτότυπο τρόπο. Τα παιδιά, με  την κατάλληλη καθοδήγηση άρτια καταρτισμένων εμψυχωτών, προσέγγισαν τη γνώση διαδραστικά και με παιγνιώδη τρόπο. Κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους και η διάθεσή τους να εμπλακούν σε μια διαδικασία ανακάλυψης της Μουσειακής πληροφορίας με στόχο την απόκτηση γνώσης. Ερευνώντας και παρατηρώντας τα εκθέματα ταξίδεψαν στο παρελθόν, απάντησαν σε ερωτήσεις, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους. Χωρίστηκαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν, διασκέδασαν, πέταξαν ακόντιο,  έκαναν άλματα, έμαθαν παίζοντας μέσα στο μουσείο.

Η σημερινή επίσκεψη αποτέλεσε μια πλούσια διαδραστική εμπειρία και ικανοποίησε απόλυτα τους μαθητές.