Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του project «Μουσεία της Πόλης μας» οι μαθητές της Ε΄ τάξης των Εκπαιδευτηρίων μας, επισκέφθηκαν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές μας,με βιωματικό τρόπο τη Βυζαντινή Εποχή, από την ίδρυση της (330μ.Χ) έως την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους (1453 μ.Χ), μέσα από ένα κατάλληλα προετοιμασμένο και διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές αρχικά συζήτησαν με τους δασκάλους τους για θέματα σχετικά με τη ζωή και την οργάνωση της κοινωνίας στη Βυζαντινή εποχή. Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ μελέτης. Η μία ομάδα μελέτησε και διερεύνησε τις πόλεις κάστρα, τις διαφορές μεταξύ των παλαιοχριστιανικών πόλεων και των κάστρων, τα επαγγέλματα των κατοίκων μιας τέτοιας πόλης - κάστρου και τέλος τα μέρη του τείχους. Η δεύτερη μελέτησε και διερεύνησε τη ζωή στις πόλεις, τη διαμόρφωση, το διάκοσμο και τα αντικείμενα ενός σπιτιού, τα εργαλεία της καθημερινότητας και το δημόσιο βίο. Οι μαθητές και μαθήτριες στη συνέχεια, κλήθηκαν να ανακαλύψουν αντικείμενα που βρέθηκαν σε πόλεις - κάστρα, σε σπίτια και δημόσιους χώρους απαντώντας σε ερωτηματολόγια με στόχο να διαμορφώσουν μόνα τους άποψη για την καθημερινή ζωή στη Βυζαντινή εποχή. Ολοκληρώνοντας  την εργασία τους οι ομάδες  παρουσίασαν τα συμπεράσματα και τις γνώσεις που αποκόμισαν στα υπόλοιπα παιδιά.

Μέσα από την συνεργασία σε ομάδες, με τη βοήθεια των Φύλλων Εργασίας και τις δραστηριότητες παρουσίασης τα παιδιά κατανόησαν την αξία της ομαδικής δουλειάς και πώς να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Ανακάλεσαν στη μνήμη τους πληροφορίες και γνώσεις από το μάθημα της Ιστορίας, κάνοντας τες κτήμα τους και κυρίως εξοικειώθηκαν με  το Μουσείο ως χώρο μόρφωσης, εκπαίδευσης και πολιτισμού.