Τα Εκπαιδευτήρια Συγχαίρουν !

Οι Επιτυχίες…… συνεχίζονται και οι μαθητές μας δεν σταματούν να μας κάνουν περήφανους με τις προσπάθειές τους ,τις επιτυχίες τους και τις υψηλές τους αποδόσεις! Η  Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουν  θερμά τη μαθήτρια της β΄  Λυκείου Τζιτζιμίκα Μ. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών , σημειώνοντας  υψηλές αποδόσεις στις εξετάσεις C.P.E. (Cambridge English Proficiency) του Πανεπιστημίου Cambridge. Επίσης τους μαθητές και τις μαθήτριες της β΄Λυκείου Δημητριάδη Δ., Μισαηλίδου Ε. και Σαούλια Χ. και της  α΄  Λυκείου Παπαδόπουλο Κ. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών, σημειώνοντας  υψηλές αποδόσεις στις εξετάσεις ECPE (Examination for the Certificate of Proificiency in English) του Πανεπιστημίου Michigan. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων για την εκμάθηση αλλά και για την εξοικείωση των μαθητών με τις ξένες γλώσσες.