“Ορθοδοξία και εξελικτική βιολογία στον άνθρωπο”

Διάλεξη με θέμα: "Ορθοδοξία και εξελικτική βιολογία στον άνθρωπο". Ομιλητές ο κ. Δ.Κοτρόπουλος, Βιολόγος και ο κ. Β.Δερμεντζόγλου, Θεολόγος.

Επίσης διάλεξη με θέμα : "Οι Άγιοι Τόποι". Ομιλητής ο κ. Δερμεντζόγλου Βασίλης, Θεολόγος. Οι Άγιοι Τόποι είναι οι συγκεκριμένοι ιεροί χώροι, οι συνδεδεμένοι με τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Αγίας Γραφής.

Ελληνικα