Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, έγινε ενημέρωση και παρουσίαση του  Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη. Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, ως Αειφόρο Σχολείο, υποδέχθηκαν τον Πρύτανη Καθ. Κο Κ. Γουλιάμο και τη Διευθύντρια Εισδοχής και Marketing Μ. Αλεξάνδρου, του Ευρωπαϊκού  Πανεπιστημίου  Κύπρου, στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, όπου και ενημέρωσαν τους μαθητές μας για το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου. Επίσης είναι μέλος του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities, o οποίος περιλαμβάνει 75 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 29 χώρες, με σύνολο 850.000 φοιτητών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στο κόστος σπουδών, στη στέγαση των φοιτητών, στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, στις συνεργασίες του προγράμματος Erasmus με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, στα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές και το αναδεικνύουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 4 Σχολές (9 τμήματα) από τις οποίες προσφέρονται συνολικά 24 Πτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor Degree), 3 Μεταπτυχιακά προγράμματα (Master Degree) και 1 Διδακτορικό πρόγραμμα (Ph.D):

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

- Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστήμων
Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς
Τμήμα Νομικής

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονονομικών
Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανολογίας
Τμήμα Επιστημών Υγείας

Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής

- Τμήμα Τεχνών
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής