Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη προάγουν….. την Αυτοματοποίηση!

Την Τρίτη 18η Νοεμβρίου, τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, ως Αειφόρο Σχολείο διοργάνωσε στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, ημερίδα με θέμα: «Ο κύκλος ζωής ενός λογισμικού σε μια μεγάλη εταιρεία». Κύριος ομιλητής της ημερίδας αυτής ήταν ο κος Δ. Γκίκας, Διοικητικό στέλεχος, στο Τμήμα Αυτοματοποίησης της πολυεθνικής εταιρείας Siemens, στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, με σπουδές στην Πληροφορική, στο Πανεπιστήμιο του Erlangen της Γερμανίας. Ο κος Γκίκας ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας μια λεπτομερή ιστορική αναδρομή από την πρώτη μέχρι την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που διανύουμε σήμερα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια εκτενή ανάλυση για την αυτοματοποίηση και τα πεδία εφαρμογής της, καθώς και εμβάθυνε στον κύκλο ζωής ενός λογισμικού από τη σύλληψη της ιδέας έως την τελική παραγωγή του.  Τέλος, απάντησε σε διάφορα ερωτήματα των μαθητών μας και τους ενθάρρυνε να ασχοληθούν μελλοντικά με την επιστήμη της Πληροφορικής στο χώρο της Αυτοματοποίησης.