Οι μαθητές μας… «ἐπιχειρεῖν»

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Στο πλαίσιο του προγράμματος του J.A. «Εικονική Επιχείρηση», οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας, Δαλτζής Θ., Δημητριάδου Λ., Ζηκοντάλα Κ., Κοτρόπουλος Λ., Κουκουρίκου Δ., Λύσσας Κ., Σιμωνόπουλος Π., Τσάμης Χ. και Τσιμπάνη Μ., δημιούργησαν την εικονική επιχείρηση “Δώρα της Φύσης” με αντικείενο δραστηριότητας  την παραγωγή, εμπορία και τυποποίηση αρωματικών φυτών.

Το Σωματείο Επιχειρηματικότηταs Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) αποτελεί το φορέα του Junior Achievement Worldwide και υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού στην Ελλάδα. Ο οργανισμός Junior Achievement-Young Enterprise Europe, (JA-YE-www.ja-ye.org) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός εφαρμογής προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση στην Ευρώπη, με συμμετοχή 3,5 εκατομμυρίων μαθητών σε ετήσια βάση σε 39 χώρες.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματά του ΣΕΝ/JA Greece εστιάζουν στην εισαγωγή των παιδιών από τη σχολική τους ηλικία στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, με απλουστευμένο τρόπο μέσα από μια βιωματική μαθησιακή διαδικασία, προετοιμάζοντας την είσοδό τους στο σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κόσμο  του επιχειρείν, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και ενισχύουν τις δεξιότητές τους.

Σχετικά με το Πρόγραμμα του JA «Εικονική Επιχείρηση»

Το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης είναι μια ομαδική δραστηριότητα, η οποία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργήσουν μια δική τους εταιρία και να κατανοήσουν τα στάδια λειτουργίας και ρευστοποίησης μιας επιχείρησης. Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές κερδίζουν μια πραγματική βιωματική εμπειρία σχετικά με τον κόσμο τον επιχειρήσεων: στήνουν τη δική τους επιχείρηση, επιλέγουν το διοικητικό τους συμβούλιο, μοιράζουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, αναζητούν μετόχους και συγκεντρώνουν μετοχικό κεφάλαιο, δημιουργούν από την αρχή ένα επιχειρηματικό σχέδιο, αναλαμβάνουν ευθύνες και ταυτόχρονα είναι υπόλογοι στους μετόχους για την πορεία της εταιρίας.  Στο τέλος της χρονιάς παρουσιάζουν  μια έκθεση και τον ισολογισμό τέλους χρήσεως στους μετόχους, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και είναι πιθανόν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για την Εταιρεία της Χρονιάς.

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές που συμμετέχουν σε εικονικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν προσωπικές δεξιότητες και συμπεριφορές, όπως:

  • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης ενώπιον ακροατηρίου.
  • Αυτοπεποίθηση και θεληματική συμπεριφορά.
  • Ικανότητα ομαδικής εργασίας και ικανότητες ηγεσίας.
  • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων.
  • Υποβολή στόχων και σωστή διαχείριση χρόνου.
  • Ανάληψη και διαχείριση ευθυνών και ρίσκου.

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιείται εντός του ωρολογίου προγράμματος (σε προαιρετική βάση). Το πρόγραμμα πλαισιώνει πάντα ο εκπαιδευτικός και ένα στέλεχος μίας επιχείρησης το οποίο εθελοντικά συμβουλεύει και καθοδηγεί τη μαθητική ομάδα μέσα από τη δική του επαγγελματική εμπειρία και γνώση. Το ΣΕΝ/JA Greece λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και το στέλεχος της επιχείρησης. Ο εκπαιδευτικός στηρίζει το πρόγραμμα και συνεργάζεται με τον σύμβουλο-εθελοντή.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: είναι σημαντικός και ιδιαίτερα καθοριστικός για την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον σύμβουλο και στους μαθητές. Ο πρωταρχικός ρόλος του αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ομάδας,  στην τήρηση των κανόνων και των χρονικών ορίων, στη διευκόλυνση και επικοινωνία με όλους όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της εικονικής επιχείρησης.

Ο ρόλος του συμβούλου-εθελοντή: είναι να «φέρει» τους νέους σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, διευρύνοντας μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις του, τους ορίζοντες των μαθητών. Ο σύμβουλος υποστηρίζει τον καθηγητή στην υλοποίηση της δραστηριότητας. Προσφέρει εξηγήσεις, κίνητρα, γνώσεις, καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα, καθοδηγεί και προειδοποιεί, προτείνει δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις, ενθαρρύνει και εμπνέει πρωτοποριακές προσεγγίσεις.

Το Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» αποτελεί επομένως μοναδική ευκαιρία για τον μαθητή που το όνειρό του είναι να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση στο μέλλον. Ο δρόμος για την ανάπτυξη περνάει μέσα  από την άνθιση της υγιούς επιχείρησης.