Επιχειρηματικά Ταλέντα …στον Επιχειρηματικό στίβο.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Το Young Business Talents είναι ένας διαγωνισμός με Επιχειρηματικό Προσομοιωτή (business simulator), όπου οι μαθητές του Λυκείου μας θα εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων στην ανάλυση, στον προγραμματισμό και τον έλεγχο, διαμορφώνοντας κάθε εβδομάδα διαφορετικό επιχειρησιακό σχέδιο.
Οι αποφάσεις αυτές θα εισάγονται στον προσομοιωτή και μέσω του Young Business Talents οι μαθητές μας θα καταφέρουν να προσομοιώσουν με ακρίβεια ό,τι συμβαίνει στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Ευχόμαστε στους δυνητικούς μας επιχειρηματίες

να διακριθούν και φέτος

τόσο για τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες όσο και για το επιχειρηματικό τους ήθος.

Οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο φετινό διαγωνισμό Young Business Talents:

3STOOGES

4G

CAPITAL_ONE

DIMIS_FINANCIAL

DOWJONES

FASTMOTION

FINANCIAL_SPIES

INTERFORCE

KARNTASIDES

MOI

MONEY_MAKERS

NORTHSTAR

PREMIUM

PROTEAM

THEGANGSTERS

THEHORIZONSOFEKO

THEILLUMINATI

THESS_AMBASSADOR

THREEF

Καλή Επιτυχία παιδιά μας!