Οι κάλπες ….μίλησαν!

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη κλίθηκαν να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους, στα θεσμοθετημένα 15μελή συμβούλια. Το Σχολείο συνέβαλε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε μέσω της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας, όχι μόνο να αντιληφθούν οι μαθητές τη διαδικασία και τη σημαίνουσα βαρύτητα της ψηφοφορίας, αλλά και να προετοιμαστούν μ΄ αυτό τον τρόπο για τη μελλοντική τους εξέλιξη ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα της χώρας μας.