Με ενεργή συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά…… δρώμενα!

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Οι μαθητές της β΄ και γ΄ Λυκείου, Γιαννικουρή Σ., Ζαραβέλη Μ., Μπαρμπαρέσος Ι., Σταυροπούλου Α., Φλωρίδου Ν., Γεροντοπούλου Ά., Σαούλια Χ.-Γ., των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, τιμώντας τους θεσμούς, συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Euroscola, που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επιθυμεί  να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Το θέμα του διαγωνισμού: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνα έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;», όπου θα συμμετάσχουν μαθητές της β΄ και γ΄ Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες.

- Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας- έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας

2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του Σχολείου

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Ευχόμαστε στους μαθητές μας κάθε δυνατή Επιτυχία!!!