Παραδοσιακά παιχνίδια πηγή ζωής και δράσης !

Στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη σημαντική θέση κατέχει το παιχνίδι: δημιουργικό, ομαδικό, παραδοσιακό

Τα παραδοσιακά παιχνίδια ήταν πηγή ζωής και δράσης για τα παιδιά στις γειτονιές των  προηγούμενων δεκαετιών. Έχουν βαθιές ρίζες στη λαϊκή μας παράδοση και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κάθε παραδοσιακό παιχνίδι εκφράζει την εποχή και την κοινωνία που το δημιούργησε.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα παραδοσιακά παιχνίδια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα  του Νηπιαγωγείου μας καθώς αποτελούν μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες των Νηπίων. Παίζοντας το ¨Μαντηλάκι¨, ¨Περνά-περνά η μέλισσα¨, ¨Τα αγαλματάκια¨, ¨Τυφλόμυγα¨… τα νήπια μαθαίνουν να επικοινωνούν, να ακολουθούν βασικούς κανόνες και να συνεργάζονται. Με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο επιτυγχάνεται η ομαλή ένταξη των παιδιών στην ομάδα και κατ΄ επέκταση η κοινωνικοποίησή τους.

Καθώς τα παραδοσιακά παιχνίδια ανταποκρίνονται στους στόχους που θέτει το Νηπιαγωγείο θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματός μας καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς.

Ελληνικα