Επίσκεψη στη Βιολογική Αγορά της Νεάπολης.

Στα πλαίσια της 20ης Πράσινης Εβδομάδας του Σχολείου μας , στην διάρκεια της οποίας τα παιδιά ερευνούν , ανακαλύπτουν και μαθαίνουν πολλές πληροφορίες για Περιβαλλοντικά θέματα, τα δύο τμήματα της Α΄τάξης ,

Φέτος οι μαθητές της Α΄1  εργάστηκαν πάνω στο  θέμα : < Διατροφή και Διατροφικές συνήθειες> και της Α΄2 τάξης , εργάστηκαν ερεύνησαν και μελέτησαν το θέμα <Το  Δάσος  και η Αξία του> μέσα από Project (Σχέδιο Εργασίας).

Στην τάξη είχαν προηγηθεί έρευνες, μελέτες και εργασίες οι οποίες βοήθησαν τους μαθητές να γνωρίσουν την σημασία της βιολογικής καλλιέργειας καθώς επίσης και πόσο επιβαρύνει το Περιβάλλον η χρησιμοποίηση των φυτοφαρμάκων στη Γεωργία. Όμως μια επίσκεψη σε αγορά βιολογικών προϊόντων βοήθησε  τους μικρούς μαθητές να γνωρίσουν από κοντά αυτά τα τρόφιμα ,να τα επεξεργαστούν ,να τα μυρίσουν  ακόμα και να τα δοκιμάσουν.

Κατά τη διάρκεια αυτού του Σχεδίου Εργασίας με τους μαθητές συζητήσαμε, προγραμματίσαμε και καθορίσαμε τις δραστηριότητές μας. Οι  Δραστηριότητες αυτές ήταν αρκετές και βοήθησαν τα παιδιά να γνωρίσουν τα Δέντρα των Ελληνικών Δασών, τα Ζώα του Δάσους, τους κινδύνους που διατρέχουν και πως μπορούμε να γίνουμε Ενεργοί Πολίτες και να προστατεύσουμε τα Δάση μας. Μία από αυτές τις δραστηριότητες ήταν η κατασκευή αφίσας, μία για τα είδη δέντρων που ευδοκιμούν στα Ελληνικά Δάση και μία για τα Ζώα που ζουν στον τόπο μας. Αφού τα παιδιά γνώρισαν τα δέντρα και τα ζώα μέσα από εργασίες, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και εκπαιδευτικά βίντεο, τότε τα ίδια έψαξαν και βρήκαν εικόνες και πληροφορίες γι΄ αυτά. Τα έφεραν στην τάξη όπου αφιερώσαμε χρόνο να περιγράψουμε τις εικόνες, να διαβάσουμε τις πληροφορίες και να μάθουμε την ονομασία τους. Έπειτα σε ειδικά ταμπλό που τοποθετήσαμε στην τάξη, τα ίδια τα παιδιά κόλλησαν τις εικόνες των δέντρων και των ζώων γράφοντας το όνομά τους και μικρές πληροφορίες γι΄ αυτά. Ήταν μια διαδικασία που τους πρόσφερε τη χαρά της κατασκευής αλλά και της μάθησης.

Οι Δραστηριότητες κατά τις οποίες τα παιδιά  έρχονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο που μελετούν είναι περισσότερο εποικοδομητικές και ευαισθητοποιούν τα παιδιά!!