Στη «Βουλή των Εφήβων» τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη θα εκπροσωπηθούν στη Βουλή των Εφήβων. Ύστερα από την περσινή εκπροσώπηση από τον μαθητή μας  Μωϋσίδη   Γ., φέτος σειρά έχει η μαθήτρια μας Σταυροπούλου Α, η οποία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», θα εκπροσωπήσει το Σχολείο μας στην ΙΘ΄ Συνόδο 2014 της Βουλής. Η έφηβη βουλευτής του Σχολείου μας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, που περιλαμβάνουν  τις συνεδριάσεις των 300 τακτικών εφήβων βουλευτών κατά επιτροπές και σε ολομέλεια και  ταυτόχρονα σε κλειστό φόρουμ από την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 με το Συνήγορο του Παιδιού και τους συνεργάτες του. Εκεί θα συζητηθεί το φετινό θέμα της «Βουλής των Εφήβων»: Η Ζωή στο Σχολείο, τα δικαιώματα των μαθητών και η προάσπισή τους, η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, οι μαθητικές κοινότητες και γενικότερα για τη λειτουργία της δημοκρατίας στην καθημερινότητα του Σχολείου.

Το πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων», το οποίο άλλαξε και για πρώτη φορά και εφαρμόστηκαν τα προγράμματα: «Το παιχνίδι των ερωτήσεων», «Οικολογικό wiki», «Το blog σου», «Video-παρουσίαση», «Άλμπουμ», «Το σχολείο σου» και «Η τάξη του 2014» «Εκλογομαχίες», αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο οργανώνεται σε ετήσια βάση με τη συνεργασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Από τη Θ΄ Σύνοδο το 2004 το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Στο πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν οι μαθητές της β΄ τάξης των Λυκείων, όλων των τύπων της χώρας και οι μαθητές της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Λυκείων της Αλλοδαπής  και της Κύπρου.