Το Γλωσσάρι της Άνοιξης…!

Η Mάθηση είναι πιο ουσιαστική όταν είναι βιωματική και συνδέεται με εικόνες και ερεθίσματα από το περιβάλλον των παιδιών. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τον ενθουσιασμό των παιδιών για την επιστροφή των χελιδονιών στην αυλή του Σχολείου μας, ξεκίνησε στην τάξη μια συζήτηση για την έλευση της Άνοιξης.

Επειδή ο προφορικό λόγος προηγείται του γραπτού λόγου και ο δεύτερος χτίζεται πάνω στις δομές του πρώτου, οι μαθητές εξέφρασαν αρχικά προφορικά τα συναισθήματά τους για την εποχή της Άνοιξης. Στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να περιγράψουν προφορικά εικόνες της Άνοιξης από βιβλία της βιβλιοθήκης μας. Ακολούθησε καταγραφή λέξεων και εκφράσεων στον πίνακα με τη μορφή λίστας.

Έπειτα στο πλαίσιο της Γραπτής Έκφρασης οι μαθητές της Β΄ τάξης των Εκπαιδευτηρίων μας έγραψαν προτάσεις, φράσεις και λέξεις που περιγράφουν την Άνοιξη. Αυτές τους οι σκέψεις δεν αποτυπώθηκαν ως συνήθως σε μια σελίδα του τετραδίου τους, αλλά σε πεταλούδες και λουλούδια που φιλοτεχνήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά.

Στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας τα παιδιά εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους και κατέγραψαν αυθόρμητα τις ιδέες τους δημιουργώντας στο ταμπλό της τάξης μας το ¨ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ¨.

Ελληνικα