Πλατφόρμα Λογισμικού στο Fluorine.

Η εργασία της β' Λυκείου στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής αφορούσε στη δημιουργία μιας Πλατφόρμας Λογισμικού.

Το σύστημα διαχείρισης πακέτων του Ubuntu καθιστά την εγκατάσταση εφαρμογών μία σύνθετη και πολλές φορές προβληματική διαδικασία. Αντίθετα, το σύστημα με τα πακέτα εφαρμογών (application bundles) του Mac OS X επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών. Έτσι, σε μία προσπάθεια να μεταφερθεί το τελευταίο στην πλατφόρμα του Linux κατασκευάστηκε το Fluorine, ένα περιβάλλον εργασίας βασισμένο στο KDE το οποίο διευκολύνει σημαντικά την χρήση του υπολογιστή χωρίς να περιορίζει τον χρήστη. Χρησιμοποιεί μία πρότυπη μορφή από πακέτα εφαρμογών, των οποίων η εγκατάσταση είναι απλά μία διαδικασία αντιγραφής/επικόλλησης. Επιπρόσθετα, το περιβάλλον αυτό διαθέτει τον δικό του περιηγητή αρχείων και φακέλων ονόματι Voyager, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την χρήση του συστήματος αρχείων.

Η εργασία παρουσιάστηκε στην Κεντρική Σκηνή του 6ο Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής και απέσπασε τα καλύτερα σχόλια για την πρωτοτυπία της και το ιδιαίτερα ανεβασμένο σε γνώσεις επίπεδό της.

Ο μαθητής της β' Λυκείου που δημιούργησε την πλατφόρμα Fluorine είναι ο Μπαρμπαρέσος Ι.

Υπεύθυνη καθηγήτρια Παπαδοπούλου Ε.