Μαθαίνω για το Περιβάλλον‘’WΑΤΕRSΤRΙΚΕ’’με την Kodu.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου, μαθαίνω για το περιβάλλον με την kodu

Οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη ευαισθητοποιήθηκαν για το Περιβάλλον δημιουργώντας ένα περιβαλλοντικό παιχνίδι. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Kodu στο Περιβαλλοντικό παιχνίδι που παρουσιάζει τον Πλανήτη Γη μετά από 2500 χρόνια. Το παιχνίδι ονομάζεται ‘’WΑΤΕRSΤRΙΚΕ’’. Το ζητούμενο είναι οι παίκτες να συλλέξουν πέτρες που περιέχουν DNA φυτών και να δημιουργήσουν ένα μήλο, για να το παραλάβει ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και να δημιουργήσει δέντρα και ανθρώπους. Προκειμένου να ανέβουν επίπεδα δυσκολίας, πρέπει οι παίκτες να συλλέξουν πόντους απαντώντας παράλληλα σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Η εργασία παρουσιάστηκε στην Κεντρική σκηνή του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής και απέσπασε τα καλύτερα σχόλια από το κοινό που την παρακολούθησε.

Συμμετέχοτες μαθητές Βλάχος Α., Γαργάνη Α., Καραδημητρίου Γ., Μπόλκας Α. και Παπαδόπουλος Α.

Υπεύθυνη καθηγήτρια Παπαδοπούλου Ε.