Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν από τον κ. Βεργίδη, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας, ήταν: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Παιδική πορνογραφία - Διαδικτυακός Εκφοβισμός - Cyber bullying - Εθισμός - Αυτοκτονίες - Προσωπικά δεδομένα - Απάτες μέσω διαδικτύου.