Α.Π.Θ, Χημεία και Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συμπορεύονται.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, θα διενεργήσουν το  Σάββατο 05 Απριλίου 2014,τον «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΗΜΕΙΑΣ», eChemTest® Ηλεκτρονικός Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός eChemTest® θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ, τροφοδοτώντας τους μαθητές με ψηφιακές ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χημείας, αποτελούμενο από 30 πανεπιστήμια της Ευρώπης, και από την Ελλάδα,από όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα Χημείας, που στοχεύουν στην αποτίμηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα χημείας. Το eChemTest® έχει ευρύτατη χρήση στο χώρο της επίσημης χημικής εκπαίδευσης, στην Ευρώπη αλλά και εκτός των συνόρων της.

Στα  βασικά κεφάλαια της Χημείας της Β' και Γ' Γυμνασίου, για τους διαγωνιζόμενους μαθητές της Γ΄ γυμνασίου.

Στην ύλη Χημείας Γυμνασίου και α΄ Λυκείου για τους διαγωνιζόμενους μαθητές της α΄ Λυκείου.

Στην ύλη Χημείας Γυμνασίου και α΄, β΄ Λυκείου για τους διαγωνιζόμενους μαθητές  των β' και γ' Λυκείου.

Το eChemTest® αποτελείται από 30 ερωτήσεις διαφόρων τύπων (σωστό-λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού-αριθμών κλπ.) οι οποίες λαμβάνονται τυχαία από μια μεγάλη πανευρωπαϊκή τράπεζα θεμάτων. Οι μαθητές που επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό λαμβάνουν Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Χημείας από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χημείας.