«Τέχνη και Τεχνολογία»Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Tην Τρίτη 25 Φεβρουαρίου οι μαθητές της  Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης «Ο Πόθος για την Ελευθερία. Η τέχνη στην Ευρώπη μετά το 1945» (The Desire for Freedom. Art in Europe since 1945). Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 200 έργα τέχνης σπουδαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. και τίθεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα ξεναγήθηκαν πρώτα στους χώρους του Μουσείου,ήρθαν σε επαφή με τα εκθέματά του μέσα από αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τέχνη και Τεχνολογία». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα βιώματα των μαθητών από τον κόσμο της καθημερινής τεχνολογίας και των μηχανών συναντούν τις προτάσεις των καλλιτεχνών για έργα τέχνης, τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο της κίνησης, αξιοποιούν μηχανισμούς και διαφορετικά είδη ενέργειας, όπως τον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό. Ο διάλογος αυτός ενθαρρύνεται μέσα από βιωματικές δράσεις και ολοκληρώνεται στο εικαστικό εργαστήρι. Η αξιοποίηση των αρχών της μηχανικής και του ηλεκτρισμού στην τέχνη θέτουν ερωτήματα για τη διεύρυνση των ορίων της, μετά από το 1945 και για τη σχέση της με την καθημερινή πραγματικότητα και τα βιώματα από το σύγχρονο κόσμο. Στη διάρκεια του εικαστικού εργαστηρίου του Μουσείου οι μαθητές πειραματίστηκαν οι ίδιοι εργαζόμενοι ομαδικά,με τις αρχές της μηχανικής και αξιοποίησαν τις έννοιες του χρόνου, του ρυθμού και της διάδρασης στο εικαστικό έργο τους.

Ελληνικα