Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη ένα «Οικολογικό Σχολείο».

Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014, οι μαθητές της α΄ Λυκείου των  Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, βραβεύτηκαν στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης Ε.Ε.Π.Φ. στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» για το σχολικό έτος 2012-2013 για τις ερευνητικές εργασίες – project, που εκπόνησαν σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξεύρεση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και για την απόκτηση μιας κουλτούρας σεβασμού στο περιβάλλον που θα το βοηθήσει  με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους που επιβαρύνεται το κοινωνικό σύνολο απο τη διαχείριση των απορριμμάτων.