“Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο 2014!” ΣΤ΄.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης δημιούργησαν ποιήματα με μία από τις εξής θεματικές:

1. αναφορικά με την κριτική σκέψη που πρέπει να έχουμε κατά την διαδικτυακή πλοήγηση.

2. αναφορικά με την εγκυρότητα του διαδικτυακού υλικού.

3. αναφορικά με τις περιπέτειες της Ελληνικής γλώσσας στο Διαδίκτυο.

Ελληνικα