“΄Ολοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο 2014!” Ε΄.

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης δημιούργησαν ποιήματα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο με μία από τις εξής θεματικές:

1. με τον κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.

2. αναφορικά με την ασφαλή χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

3. με την ορθή και με μέτρο ψυχαγωγία στο Διαδίκτυο.

Ελληνικα