<Ο κόσμος της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας>

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Επίσης πραγματοποιήθηκε ομιλία στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη από την ομάδα επιστημόνων τους Μηχανικούς Ρομποτικής κ. Κάνουρα Α, και την κ. Φιλλιπίδη Ν. με θέμα:<Ο κόσμος της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας>. Στο εργαστήριο robotixlab ανακαλύπτουν τα μυστικά της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας. Mέσα από την κατασκευή ρομποτικών πειραμάτων-εφευρέσεων με σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής και τον σχεδιασμό - κατασκευή και προγραμματισμό του ρομπότ μέσο Η/Υ. Ο στόχος ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τεχνολογία με δημιουργικό και βιωματικό τρόπο, βάζοντας σε εφαρμογή έννοιες που έμαθαν στη φυσική ή τα μαθηματικά ενώ παράλληλα να αναπτύξουν χαρακτηριστικά όπως η συνεργασία,ο τρόπος εργασίας με μορφή Ρroject (οργάνωση χρόνου, καταιγισμός ιδεών), η λογική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία.