¨Καθημερινή ζωή στην Παλαιοχριστιανική εποχή¨.

Σε συνέχεια του Project Μουσειακής Αγωγής οι μαθητές της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Οι μαθητές της Ε΄τάξης, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ¨Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή¨ γνώρισαν από κοντά τα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιούσαν στην κουζίνα τους οι βυζαντινοί τη μεσοβυζαντινή εποχή (600 μ.Χ. – 1200 μ.Χ), τα σκεύη αποθήκευσης και διατήρησης των τροφών τους. Καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες.

Επίσης είδαν τον τρόπο οχύρωσης των βυζαντινών πόλεων με τις ειδικές κατασκευές τειχών για την προστασία τους από επιδρομές.

Τέλος χωρίστηκαν σε ομάδες και παρουσίασαν με τη μορφή παντομίμας όσα είδαν και άκουσαν για την εμπέδωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την κατάσταση της νέας γνώσης.