Δίκτυο συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO.

Στο πλαίσιο της συμμετοχικής δράσης στο δίκτυο συνεργαζόμενων Σχολείων της Unesco, που υλοποιήθηκε με σκοπό  την  ανταλλαγή  απόψεων σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης του δικτύου με βασικές αρχές την περιφρούρηση της ειρήνης και της  αξίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας.

Συμμετείχαν η Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unesco Τζιτζικώστα Αικ. η υπεύθυνη της έδρας Unesco του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, κα Παπαδοπούλου Δ. η υπεύθυνη της έδρας Unesco του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κα Παρούλα Νάσκου – Περράκη και η εθνική συντονίστρια του δικτύου συνεργαζομένων σχολείων κα Δηλάρη Β.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τους στόχους του δικτύου συνεργαζομένων σχολείων, τις δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα Σχολεία για την επίτευξη των στόχων καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης του δικτύου.

Στην εκδήλωση αυτή η κα Καρατζιούλα Ε, υπεύθυνη των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη στο δίκτυο συνεργαζομένων σχολείων της Unesco παρουσίασε τις δράσεις των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη για πολλά χρόνια, προκειμένου οι μαθητές να εμπεδώσουν τις αρχές της ειρήνης, την αξία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας. Επίσης οι μαθητές  Μανούκα Σ. και Λύσσας Γ.  παραβρέθηκαν στη συνάντηση παρουσίασαν τις εμπειρίες που αποκομίστηκαν από τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων με το δίκτυο των συνεργαζομένων σχολείων της Unesco.

Τέλος, ανταλλάχθηκαν υποσχέσεις για μελλοντικές συνεργασίες και δραστηριότητες με τις υπεύθυνες της έδρας Unesco του πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.