Οικολογικές ανησυχίες-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη με Οικολογικές ευαισθησίες συμμετέχουν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων  Φρυγανιώτη στο πλαίσιο των οικολογικών ευαισθησιών τους, επισκέφθηκαν  τον Βοτανικό Κήπο Σταυρούπολης. Στην οργανωμένη ξενάγηση από ειδικούς επιστήμονες, γνώρισαν πάνω από 1000 είδη, χαρακτηριστικά της ελληνικής χλωρίδας, αυτοφυή και ξενικά, που  φιλοξενούνται στο χώρο. Σκοπός ήταν να έρθουν σε επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των φυτών, να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την προστασία της βιοποικιλότητας και των απειλούμενων με εξαφάνιση φυτών, να μελετήσουν και να εφοδιαστούν με τρόπους αξιοποίησης της Ελληνικής χλωρίδας  και  διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος .