Συμμετοχή μαθητών στο Διαγωνισμό Euroscola.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Στο πλαίσιο του μαθητικού  διαγωνισμού EUROSCOLA τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συμμετείχαν δυναμικά, εκφράζοντας τις απόψεις τους για τη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης και αποτελώντας ταυτοχρόνως μια ενεργή συνιστώσα της δημοκρατικής ζωής στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της, η οργάνωσή της και η θέση της στον κόσμο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και για το μέλλον των Nέων Eυρωπαίων και  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των Νέων κατά τη λήψη των αποφάσεων, κατά την επιλογή και τον καταμερισμό των ευθυνών, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της δημοκρατικής ζωής της ηπείρου μας.Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών,να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.