Άνοιξη της Ευρώπης!

Η Άνοιξη της Ευρώπης είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναρωτηθούν και να συζητήσουν για το τι συμβαίνει στην Ε.Ε.

Η Άνοιξη της Ευρώπης (http://futurum2005.eun.org/) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet), που έχει ως στόχο να οδηγήσει τους νέους της Ευρώπης σε μια συζήτηση και συν-αναζήτηση του μέλλοντος της Ευρώπης.
Η Άνοιξη της Ευρώπης είναι το μοναδικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευρείας κλίμακας που προτείνει και υποστηρίζει τη γνωριμία και τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης το μοναδικό πρόγραμμα όπου τα Σχολεία υποστηρίζονται από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο παιδαγωγικών συμβούλων και εκπροσώπων από όλα τα Υπουργεία Παιδείας. Το European Schoolnet (ΕUΝ) υποστηρίζει τα σχολεία στις φιλότιμες προσπάθειες τους προμηθεύοντας τον ιστοχώρο της Άνοιξης της Ευρώπης με ιδέες, εργαλεία και δραστηριότητες για τους καθηγητές και ιδρύοντας σχολικά δίκτυα της Άνοιξης της Ευρώπης.
Η Άνοιξη της Ευρώπης είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναρωτηθούν και να συζητήσουν για το τι συμβαίνει στην Ε.Ε.

Τα τρία βασικά θέματα είναι:
- Μάθετε και συζητήστε για την Ε.Ε.
- Γνωρίστε τα όργανα της Ε.Ε.
- Μαζί στον κόσμο

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα "Άνοιξη της Ευρώπης". Το θέμα που επιλέχθηκε για την Άνοιξη της Ευρώπης 2007 είναι: "Όλοι μαζί από το 1957: τα Σχολεία γιορτάζουν την Ευρώπη", με αφορμή την 50η επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης.
Μια άλλη θεματική ενότητα με την οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές είχε σαν άξονα το σχέδιο στο χώρο της ενδυμασίας στην Ευρώπη:" Η ενδυμασία του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Ανάγκη; Ιδεολόγημα; ή Μόδα;" Οι εργασίες των μαθητών παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας.