Βουλή Εφήβων ΙΗ’ 2012 – 2013.

Διάκριση και εκπροσώπηση του μαθητή της β΄ Λυκείου, Μωυσίδη Γ. στη ΙΗ΄ ΣΥΝΟΔΟ 2013 της Βουλής των Εφήβων με θέμα «Ασφάλεια στο Internet».

Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο οργανώνεται σε ετήσια βάση με τη συνεργασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Από τη Θ΄ Σύνοδο 2004 το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων για συμμετοχή στα κοινά, ενώ ειδικό στόχο αποτελεί η εμπειρία της διατύπωσης μιας προσωπικής γραπτής του κάθε μαθητή που θα λάβει μέρος, αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του τόπου που ζει.Οι εκλεγμένοι μαθητές, ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές,  κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Συνόδου, που περιλαμβάνουν  τις συνεδριάσεις των 300 τακτικών εφήβων βουλευτών κατά επιτροπές και σε ολομέλεια.

Από τη ΙΒ΄ Σύνοδο (2006-2007) η εγγραφή των Σχολείων γίνεται ηλεκτρονικά µέσω ειδικής ψηφιακής εφαρµογής. Στην ψηφιακή εφαρµογή του προγράµµατος κάθε µαθητής ή µαθήτρια λαµβάνει έναν ειδικό κωδικό που του/της επιτρέπει, να συµµετάσχει σε αυτό. Μετά την αξιολόγηση των γραπτών ακολουθεί ηλεκτρονική κλήρωση µέσω της οποίας επιλέγονται οι 300 τακτικοί και 300 αναπληρωµατικοί έφηβοι βουλευτές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Απόδηµο Ελληνισµό. Όσοι κληρώνονται ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές προσκαλούνται στη δεύτερη φάση του προγράµµατος. Με την καθιέρωση της Bουλής των Εφήβων ως θεσµού προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους, στο πλαίσιο ενός δηµοσίου και υπεύθυνου διαλόγου, που εξελίσσεται σε ετήσια βάση, να καταγράφουν και να συζητούν τις διαπιστώσεις και τις κρίσεις τους για το παρόν, αλλά και να περιγράφουν το όραµα τους για το µέλλον, στοιχεία απαραίτητα για κάθε σχεδιασµό και προγραµµατισµό της Πολιτείας, αλλά και για την αυτοσυνειδησία της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών. Από τους μαθητές που συμμετείχαν  διακρίθηκε ο μαθητής της β΄ Λυκείου, Μωυσίδης Γ. και  εκπροσώπησε το Σχολείο μας ως τακτικός έφηβος βουλευτής, στη ΙΗ΄ ΣΥΝΟΔΟ 2013 της βουλής των εφήβων με θέμα «Ασφάλεια στο Internet».

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: κ. Βαγιωνά Γ., κ. Καρατζιούλα Ε.