Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet-UNESCO..

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη από το 2005 αποτελούν ενεργό και δραστήριο μέλος του δικτύου συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO. Σκοπός του δικτύου αυτού είναι η διάδοση των αρχών της ειρήνης, της παιδείας, της ισότητας και της αλληλεγγύης μέσα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 177 χώρες με 8.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία εργάζονται για την υποστήριξη της εκπαίδευσης στην πράξη. Εντάσσεται στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)» . Συντονίζεται από το Διεθνή Συντονιστή, ενώ αντίστοιχα υπάρχει και ένας Εθνικός Συντονιστής σε κάθε χώρα.

Οι Εθνικές Επιτροπές UNESCO και τα Υπουργεία Παιδείας ιδρύουν εθνικό δίκτυο Σχολείων, τα οποία ενδιαφέρονται να διεξάγουν δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής εκπαίδευσης, ειδικότερα την ηθική, πολιτιστική και διεθνή διάσταση. Αυτό το δίκτυο σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής στη διάχυση της πληροφόρησης των αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν έτσι ώστε και άλλα σχολεία της χώρας να διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες.

Tα Συνεργαζόμενα Σχολεία δεσμεύονται να προωθήσουν τα ιδανικά της UNESCO υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις ενός περίπλοκου και συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου. Το καινούργιο Πλάνο Δράσης και Στρατηγικής του ASPnet δίνει έμφαση σε τέσσερις πυλώνες για τον 21ο αιώνα (μάθηση για γνώση, για δράση, για επιβίωση, για συνύπαρξη). Εκπαιδευτικοί και μαθητές του ASPnet έχουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία εκτός των ορίων της τάξης τους με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων. Το ASPnet υλοποιεί δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Σχολείο μας συμμετείχε  και τη φετινή χρονιά στο Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO-ASPnet. Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ασχολήθηκαν με το θέμα της εκδήλωσης βίαιων συμπεριφορών στο πλαίσιο του Σχολείου, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας. Αφού ερεύνησαν τα αίτια των προβλημάτων αυτών,  κατέληξαν στην εύρεση λύσεων προκειμένου οι νέοι να ζουν σε έναν ειρηνικό κόσμο. Η τελική εκδήλωση-παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2013 στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων  των Εκπαιδευτηρίων μας. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Καρατζιούλα Ε.