Δημιουργία Web Browser .

Ομάδα μαθητών της Β' Γυμνασίου παρουσίασε στο 5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής την εργασίας τους που αφορούσε στη δημιουργία Web Browser.

Οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα να περιηγούμαστε ανάμεσά τους. Όταν επισκεπτόμαστε τη μία ιστοσελίδα μετά την άλλη λέμε ότι «πλοηγούμαστε» στο Διαδίκτυο. Για να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στην οθόνη του υπολογιστή μας και να πλοηγούμαστε ανάμεσά τους, πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει ένα Λογισμικό Πλοήγησης ή Φυλλομετρητή, ένα Web browserWeb browser επιτρέπει στον χρήστη τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες και ιστότοπους εναλλάσσοντας τις ιστοσελίδες μέσω των υπερσυνδέσμων.

Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένας Web browser. Προγραμματίστηκε στη γλώσσα C++  . Κάθε  μενού αποτελείται από επιλογές και υποεπιλογές. Υπάρχουν τα μενού Αρχείο, Επεξεργασία, Σελιδοδείκτες, Εργαλεία καθώς και κουμπιά λειτουργιών. Κάθε μενού έχει και υπομενού. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Hypercam για την βιντεοσκόπηση των λειτουργιών του φυλλομετρητή.Η εργασία παρουσιάστηκε και στο τελικό συνέδριο στην κατηγορία e-posters.

Συμμετείχαν οι μαθητές Σιγουρτζίδης Κ., Τσιριγώτης Α. και Χοστελίδης Α.

Υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Μιτζάλη Δ.