Δημιουργία Antivirus.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Ομάδα μαθητών της Β' Γυμνασίου παρουσίασε στο 5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής την εργασίας τους που αφορούσε στη δημιουργία Antivirus. 

Οι ιοί είναι προγράμματα που φτιάχνονται από κακόβουλους προγραμματιστές και προκαλούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του υπολογιστή. Απαραίτητο είναι να έχουμε στον υπολογιστή μας εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα που μας προστατεύει από τους περισσότερους ιούς, ένα αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus).

Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα antivirusΠρογραμματίστηκε στη γλώσσα C++  . Είναι ένα λογισμικό που προστατεύει τον χρήστη του από ιούς και άλλες μορφές κακόβουλου λογισμικού, μιας και προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες του χρήστη.  Κατά το άνοιγμα του antivirus μπορούμε να παρατηρήσουμε 6 κουμπιά  (Extras , Help, Options, Upgrade, Contact us,  Scan, Close ). Το κάθε κουμπί έχει πρόσθετες λειτουργίες.

Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Hypercam για την βιντεοσκόπηση των λειτουργιών του antivirus.Η εργασία παρουσιάστηκε και στο τελικό συνέδριο στην κατηγορία e-posters.

Συμμετέχοντες μαθητές: Πάτσιος-Παπαγρηγορίου Α.-Δ., Ταταρίδης Σ., Τηλεντζίδης Κ., Φουρουντζής Κ.  Υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Μιτζάλη Δ.