Κβαντικοί Υπολογιστές.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Ομάδα μαθητών της Α' Γυμνασίου παρουσίασε στο 5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής εργασία για τους Κβαντικούς Υπολογιστές.Οι Κβαντικοί Υπολογιστές είναι μία καινοτόμα ιδέα και τεχνολογία που βασίζεται στη θεωρία των κβάντων. Βασίζονται στην χειραγώγηση και ερμηνεία των δυαδικών πληροφοριών και σε μία σειρά κβαντικών φυσικών ιδιοτήτων. Αυτές οι ιδιότητες έχουν αποδειχθεί πειραματικά και φαίνεται να λειτουργούν. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των σύγχρονων τεχνολογιών που αναφέρονται στην κβαντική φυσική και σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Μέσα από μία ενδελεχή παρουσίαση, αποσαφηνίζονται έννοιες σε σχέση με την πληροφορική αλλά και άλλες επιστήμες. Διευκρινίζονται οι έννοιες των bit και των qubit καθώς και των κβαντικών πυλών. Τέλος παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στους κβαντικούς υπολογιστές καθώς και όλα τα σύγχρονα λογισμικά για το σκοπό αυτό.

Συμμετείχαν οι μαθητές Δαλτζής Θ., Κοτρόπουλος Λ., Λύσσας Κ., Φιλαράκου Κ.

Υπεύθυνος καθηγητής κ. Μισιρλής Ν.