ΕΛ.ΣΤ.Α.Ρ. Διαχείριση Απορριμάτων Ανώνυμη Εταιρεία.

Οι μαθητές της α΄ λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία. Στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού οι μαθητές μας ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν ερευνητικές εργασίες - project σχετικά με τα απορρίμματα. Οι τίτλοι των εργασιών ήταν οι εξής: Ερωτηματολόγιο με σκοπό να ερευνήσει τις συνήθειες και τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση.Τα απορρίμματα στο χθες και στο σήμερα.Ανακύκλωση υλικών.Τέχνη στην ανακύκλωση και τα απορρίμματα. Επίδραση των απορριμμάτων στην προσωπική και δημόσια υγεία.Τεχνολογία και ανακύκλωση.Σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων.Ερωτηματολόγιο με σκοπό να ερευνήσει τις συνήθειες και τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με τον καταναλωτισμό.

Οι εργασίες του προγράμματος ολοκληρώθηκαν με την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της α΄ Λυκείου στο χώρο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΕΛ.ΣΤ.Α.Ρ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε». Η επίσκεψη στο συγκεκριμένο χώρο απέβλεπε αφενός στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αδρανών υλικών, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση και η διάθεσή τους στην αγορά, και αφετέρου στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την εξεύρεση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Παπαδοπούλου Ε.