«Τα δικαιώματα του παιδιού».

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο «Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO». Οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με τις αρχές και τους σκοπούς της UNESCO καθώς και το ρόλο του δικτύου συνεργαζομένων Σχολείων, συγκέντρωσαν υλικό και προσπάθησαν να καταγράψουν τα θέματα που τους απασχολούσαν σχετικά με τη θεματική ενότητα: «Τα δικαιώματα του παιδιού». Η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς από τους μαθητές του Γυμνασίου και πλαισιώθηκε με τη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου και παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Καρατζιούλα Ε.