«Τα Δικαιώματα του παιδιού» – UNESCO.

Στην αρχή της χρονιάς οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με τις αρχές και τους σκοπούς της UNESCO καθώς και το ρόλο του Δικτύου Συνεργαζομένων Σχολείων (AspNet). Άρχισαν οι συζητήσεις σχετικά με το θέμα της εργασίας. Συγκέντρωσαν υλικό και προσπάθησαν να καταγράψουν τα θέματα που  τους απασχολούσαν σχετικά με τη θεματική ενότητα «Τα Δδικαιώματα του παιδιού». Μέρος των εργασιών παρουσιάστηκαν στην τάξη και συζητήθηκαν από τις ομάδες εργασίας, με σκοπό να καταλήξουν στο υλικό που  παρουσίασαν σε όλους τους μαθητές του Σχολείου μας. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς από τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και πλαισιώθηκε με τη δημιουργία ενός τραγουδιού όπου και παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Καρατζιούλα Ε.