4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Το Σχολείο μας συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στο 4ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου. Σκοποί του Συνεδρίου ήταν: Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε συνέδρια. Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μια εργασία, όσο το δυνατόν με πιο επιστημονική προσέγγιση. Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

Το Σχολείο μας συμμετείχε στο Συνέδριο με τρεις ομάδες εργασίας. Η πρώτη ομάδα με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Μισιρλή Ν. είχε θέμα «Βιοπληροφορική – Τεχνολογίες Πληροφορικής» και συμμετείχαν οι μαθητές: Τσιπέλη Δ, Μισαηλίδου Ε, Γεωργιάδου Ε, Δημητριάδου Ι, Γεροντοπούλου Ά, Φελέκη Ά, Παπαδοπούλου Μ.

Η δεύτερη ομάδα με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μιτζάλη Μ. είχε θέμα «Αειφόρος Γεωργία» και συμμετείχαν οι μαθητές: Δέμπης Α, Καραγκιόζη Α, Κυριακίδης Α, Σαούλια Χ.

Η τρίτη ομάδα με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Παπαδοπούλου Ε. είχε θέμα «Ηλιακή Ενέργεια και Φωτοβολταϊκά» και συμμετείχαν οι μαθητές: Δημητριάδης Δ, Κανέλλη Σ, Κραγιοπούλου Α, Λαλές Κ, Τάκης Κ, Τερζή Ε.