Αειφόρος Γεωργία.

Η έντονη βιομηχανοποίηση, η κτηνοτροφία, η εντατικοποίηση των γεωργικών καλλιεργειών σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση νερού, έχουν σα συνέπεια την υποβάθμιση των εδαφικών πόρων. Η Αειφόρος γεωργία είναι μια βιώσιμη προσέγγιση στη γεωργία γιατί προάγει την αγροτική παραγωγή που διατηρεί και πολλαπλασιάζει τις σοδειές ενώ παράλληλα διαφυλάττει το έδαφος, το νερό, την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους καθώς και την υγεία των παραγωγών και των καταναλωτών.

Τις τελευταίες δεκαετίες η γεωργική παραγωγή έχει επικριθεί έντονα για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με ρυθμούς ταχύτερους από αυτούς της ανανέωσης τους. Η παραπάνω προβληματική έδωσε το έναυσμα για την πραγματοποίηση του «13ου Μαθητικού Συνεδρίου για το Περιβάλλον – Ελλάδα Καθαρή – με θέμα: Αειφόρος Γεωργία», στο οποίο και συμμετείχε το Σχολείο μας. Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στο Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe στις 09-03-2012 και το Σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές της Β' Γυμνασίου Δέμπης Α., Καραγκιόζη Α., Κυριακίδης Α., Σαούλια Χ., Χατζηκυριακίδης Δ., Χρονοπούλου Γ.

Στο πάνελ του συνεδρίου προλόγιζαν οι μαθητές Καραγκιόζη Α., Σαούλια Χ. και Χατζηκυριακίδης Δ.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Μιτζάλη Δ.