Δίκτυο Ευρωπαϊκής Χημείας e-chem-test.

Το Σχολείο μας συμμετείχε στο πλαίσιο του έτους Χημείας στον «Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας-Δίκτυο Ευρωπαϊκής Χημείας e-chem-test».

Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν μαθητές του Λυκείου μας, οι οποίοι διαγωνίσθηκαν σε πανελλήνιο επίπεδο στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου, α΄ Λυκείου και β΄ Λυκείου στις 28/11/2011 στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου μας. Σε αυτό το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού διακρίθηκε με το 1ο πανελλήνιο βραβείο η μαθήτρια της α΄ Λυκείου του Σχολείου μας Μανούκα Σ.

Η ίδια μαθήτρια συμμετείχε και στην τελική φάση του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 26-28/4/2012 στο Μιλάνο της Ιταλίας, όπου και εξετάστηκε στα αγγλικά μέσω δικτύου υπολογιστών στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου και α΄ Λυκείου. Στο τελικό αυτό στάδιο του διαγωνισμού κατέλαβε το 3ο Πανευρωπαϊκό βραβείο.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Παρισοπούλου Ε.