Βουλή των Εφήβων ΙΣΤ΄ 2010 – 2011

«Βουλή των Εφήβων ΙΣΤ΄ 2010 – 2011» στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των νέων για τα κοινά και να συμβάλει στη διαμόρφωση συνείδησης υπεύθυνου πολίτη.

Το Σχολείο μας συμμετείχε στη γραπτή διαδικασία του διαγωνισμού με τους μαθητές της β΄ τάξης του Λυκείου υποβάλλοντας τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στις 06-04-2011.

Συμμετέχοντες μαθητές: Μπαρμπαρέσου Ε., Ιωαννίδου Δ., Πετρίδου Μ., Κόνιαρη Ε., Αργιαντόπουλος Α., Γαζής Χ., Σπυριδοπούλου Δ., Σόκας Χ., Καλπαζίδου Σ., Καπαγιαννίδης Δ

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Βαγιωνά Γ..

Ελληνικα