3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Το Σχολείο μας συμμετείχε εφέτος στο «3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής». Το 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Πρώτα, έγινε το προσυνέδριο στις 12-4-2011 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σταυρούπολης. Στη φάση αυτή το Σχολείο μας συμμετείχε δυναμικά με την  ομάδα της Β'  Γυμνασίου (Γεωργούλη Α, Δεμουρτζίδη Α, Δημητριάδη Δ, Λαλέ Κ., Παπαγεωργίου Π, Τερζή Ε, Χατζηκυριακίδη Δ) με θέμα ‘’Πλανήτης Άρης - Πείραμα MARS’’ και υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Παπαδοπούλου Ε.