Σύνδρομο άρρωστου κτιρίου – Τοξικά.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη πήραν μέρος στο 120 Μαθητικό Συνέδριο της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Ελλάδα Καθαρή με θέμα: "Σύνδρομο άρρωστου κτιρίου – Τοξικά".

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Goethe στις 10-03-2011.

Συμμετέχοντες μαθητές: Ζούρου Α., Δεμουρτζίδης Κ., Δημητριάδης Σ., Δημητριάδης Χ., Μπογιατζόγλου Κ., Σπυράκου Μ.

Υπεύθυνοι Καθηγητές:  κ. Μιτζάλη Μ, κ. Παπαδοπούλου Ε.