“Η Σινδόνη μια σιωπηλή μαρτυρία”&”Οι απόψεις των Τριών Ιεραρχών “

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Ομιλίες για τους Τρεις Ιεράρχες από τον κ. Β. Δερμεντζόγλου με θέμα : "Οι απόψεις του Μ.Βασιλείου για την αρετή των νέων και για τις θέσεις των Τριών Ιεραρχών απέναντι στον πλούτο και τη φτώχεια" και ομιλία με θέμα : "Η Σινδόνη μια σιωπηλή μαρτυρία".