“Η φυλή των Καλάς. Οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου”.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Η κ. Θ. Λειψιστινού φιλόλογος και μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ελλήνιο, έδωσε διάλεξη με θέμα : "Η φυλή των Καλάς. Οι απόγονοι των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου".